7. sınıf Dörtgenler Paralelkenar Eşkenar Dörtgen Yamuk Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz

7. sınıf Dörtgenler Paralelkenar Eşkenar Dörtgen Yamuk Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir Bu konu anlatımı videolarında Dörtgenlerin çevre hesapları, Yamuğun Özellikleri, ParalelKenarın Özellikleri, Eşkenar Dörtgenin Özellikleri, ParalelKenarın Alanı , Yamuğun Alanı, Eşkenar Dörtgenin Alanı konuları ve bunlarla ilgili problem çözümleri yer almaktadır.        

7. sınıf Koordinat Sistemi Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz

7. sınıf Koordinat Sistemi Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir Kartezyen koordinat sistemi, iki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbiri ile dik kesişmesi sonucu oluşur. Yatay eksen “x ekseni (apsisler ekseni)”, dikey eksen ise “y ekseni (ordinatlar ekseni)” olarak isimlendirilir. Koordinat eksenlerinin kesim noktası ise “başlangıç noktası” veya “orijin” olarak adlandırılır. Kartezyen koordinat [...]

7. sınıf Dairenin Alanı Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları

7. sınıf Dairenin Alanı Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir r yarıçaplı bir dairenin alanı: A=π.r2 dir. Daire dilimi, bir dairede merkez açının iç bölgesindeki yayla sınırlı alandır. Bu kısım, “sektör” olarak da adlandırılabilir. r yarıçaplı bir dairede AOB merkez açısının oluşturduğu daire diliminin alan bağıntısı:π.r2.s(AOB)/360        

7. sınıf Silindirin Alanı Hacmi Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları

7. sınıf Silindirin Alanı Hacmi Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir Dairesel silindir, birbirine eş ve paralel iki daireden oluşan tabanlara ve bir yanal yüze sahiptir. Dairesel silindirde, tabanların merkezlerini birleştiren doğruya “eksen” denir. Tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren ve eksene paralel olan doğrular ise silindirin “ana doğruları” veya “doğruları”dır. Dairesel silindirin [...]

8. sınıf Histogram Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları

8. sınıf Histogram Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir Histogram Nedir? Verileri belirli bir genişliğe sahip veri grupları içine dahil edip bu gruplardaki verilerin sayılarının kullanılması ile oluşturulan veri grafiklerine histogram denir. Histogram Oluşturma Aşamaları Önce verimizin açıklığı bulunur: Açıklık verideki en büyük değerden en küçük değerin çıkartılmasıyla oluşturulur. Şimdi elimizdeki mesafeye [...]

8. sınıf Üçgenlerde Eşlik Benzerlik Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları

8. sınıf Üçgenlerde Eşlik Benzerlik Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir Üçgenlerin Eşliği iki üçgenin; • iki kenarı ve dahil ettikleri açı, • iki açısı ve dahil ettikleri kenar, • Kenarları, • iki açısı ile bunlardan birinin karşısındaki kenar karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir. Bu eşlik şartları sırasıyla; • Kenar-Açı-Kenar (KAK), [...]

8. sınıf Üçgen Prizma Alan ve Hacmi Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları

8. sınıf Üçgen Prizma Alan ve Hacmi Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir  prizmada, eş ve paralel üçgensel bölge olan iki taban renklendirilmiştir. Bu iki taban arasındaki uzaklık, prizmanın yüksekliğidir. Üç dikdörtgensel bölgenin birleştirilmesiyle elde edilen yüzey ise yanal yüzey dir. Üçgen prizmanın temel elemanları taban, yan yüz, ayrıt, köşe ve yüksekliktir. [...]