8. sınıf Standart Sapma Nedir Nasıl Hesaplanır Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları

8. sınıf Standart Sapma Nedir Nasıl Hesaplanır Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir
Standart Sapma nedir nasıl hesaplanır? Standart sapma formülü, Standart sapma hesaplama
Bir ülkenin ekonomisini belirleyen etkenlerden birisi de borsadır. Borsada kazanabilmek için riskin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir.  Riskin analiz edilmesi standart sapma kullanılarak gerçekleşir. Borsada iki durumdan hangisinin riskinin daha küçük olduğunu anlayabilmek için standart sapmadan yararlanılır. Standart sapması küçük olan durum için sapma ve risk az, büyük olan durum için ise sapma ve risk yüksektir.
Standart sapma hesaplama
Bir veri grubunun standart sapmasını bulmak için aşağıdaki aşamalar uygulanır:
•Veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur.
•Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamı bulunur.
•Bulunan toplam, veri sayısının bir eksiğine bölünerek bölümün karekökü alınır.
•Bulunan sonuç veri grubunun standart sapmasını belirler. Aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değeri (mod) “merkezî eğilim”; açıklık ve standart sapma ise “merkezî yayılma” ölçüleridir.

 

Leave a Reply