8. sınıf Kareköklü Sayılarla Toplama Çıkarma Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları

8. sınıf Kareköklü Sayılarla Toplama Çıkarma Konu Anlatımı Video Çözümlü Soruları Testi Çöz izle indir
*   ”   ” sembolünü ilk kez Alman matematikçi Christoff Rudolff (Kristof Rudolf 1499- 1545) “Die Coss” kitabında, 1525 yılında kullanmıştır.
*   ” √  ” sembolünden önce bir sayının karekökü için “kök” ve “kenar” sözcükleri kullanılmaktaydı. Siz olsaydınız, bu sembol ve karekök sözcüğü yerine ne kullanırdınız?
*   Verilen sayının, hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi, karekök almaktır. Karekök “ ” sembolü ile gösterilir.
*   √2 ifadesi “karekök iki” olarak okunur.
*   √64 ifadesi, karesi 64 olan pozitif sayıyı bulma işlemidir
*   ” √  “sembolünü, bir sayının pozitif karekökünü bulmak için kullanırız. Yani bir sayınınkarekökü pozitif bir sayıdır.
*   Karekökleri tam sayı olan doğal sayılar (1, 4, 16, 25, 36, …), tam kare sayılar olarak adlandırılır.
Karekök Tahmini
√28 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim: √28 sayısına en yakın tam kare sayılar 25 ve 36’dır.Bu sayıları 25 < 28 < 36 şeklinde sıralayabiliriz.
√ Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma işlemleri
Yapboz (puzzle), iç içe geçebilen küçük parçaların renk ve şekil uyumu içinde birleştirilerek bir bütün oluşturmasıdır. Küçük yaştakiler için büyük ve sayısı az olan parçalarla tasarlanan yapbozlar, ilerleyen yaşlar için küçük ve daha fazla sayıda parçadan oluşturulur. Alanı 400 cm2ve 2 m2 olan iki ayrı kare yapbozu tamamlayan Özlem, bu yapbozları çerçeveletmek istemektedir. Bunun için gerekli çerçevelerin uzunluklarını bulunuz.
Kareköklü sayılarla toplama işlemi yapılırken, kök içleri aynı olan terimler kendi aralarında toplanır. Bu özellik kareköklü sayılarla çıkarma işlemi için de geçerlidir.

 

 

 

 

Leave a Reply